АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Каталог МИТ

???????, ??? (??????)

Сайт: https://www.qapsula.com/

E-mail: support@qapsula.com

Телефон: (499) 241-51-37

Разработки:

  1. ?????? "Qapsula"
    ????????? ?????????? ??????????????? ??????. ??????? ??????: ??????? ????? ????????? ???????? ???????? ??????? ?????? (?? 150 ????????), ???????????? ?? ??????????? ? ??????, ?????? ??????? ? ???????????? ?? ??????. ??? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ????????? ????????????, ? ????? ???????????????? ?????????? ????, ? ??????? ????? ?????????? ???????????????.

    Разработка представлена в рубриках: