АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ МЕДИЦИНСКИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Каталог МИТ

???????-????, ??? (??????-??-????)

- Член АРМИТ

Сайт: http://medprom.ru/

E-mail: farmiko@aaanet.ru; support@medprom.ru

Телефон: (863) 236-01-76 (863) 241-21-41 (950) 840-60-00

Разработки:

  1. ?????? "???????.??: ??????????? ?????????????? ?????? ? ???"
    ?????? ? ???????????? ???????????? ?????????????? ??????????? ??????? (?????? ? ???). ???????? ?????? "??????????? ??????????? ??? ????????" ?? www.medprom.ru

    Разработка представлена в рубриках: